EN 1090

Za gradbene proizvode med katere spadajo tudi sestavni deli kovinskih konstrukcij je potrebno izpeljati postopek ugotavljanja skladnosti. 

Vsak proizvod, ki pride na trg ali se vgradi v objekt, mora biti opremljen z izjavo o lastnostih, ki potrjuje, da je proizvod skladen z zahtevami, ki so navedene v tehničnih specifikacijah. To zagotavljamo z certifikatom EN 1090.

 

Podjetje STINAKO d.o.o. je certificirano na:

EN 1090-1: Jekleni in aluminijski konstrukcijski sestavni deli – Splošni dobavni pogoji

EN 1090-2: Izvedba jeklenih in aluminijskih konstrukcij – 2. del: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij

stinako certificate-en-1090-conformity