Boniteta Izvrosnosti

Što je ocjena izvrsnosti?

Bonitetna ocjena izvrsnosti predstavlja natprosječnu bonitetnu ocjenu gospodarskih subjekata. Temelji se na financijskim izvještajima subjekata za posljednju financijsku godinu i predviđa sigurnost poslovanja u sljedećih dvanaest mjeseci.

Tvrtke bonitetne izvrsnosti natprosječno posluju i zadovoljavaju kriterije za postizanje manje vjerojatnosti da će se u idućih dvanaest mjeseci dogoditi neki od sljedećih događaja:

– stečaj, prisilna nagodba ili likvidacija (< 0,15% vjerojatnosti),

– brisanje subjekta iz poslovnog registra (< 0,93% vjerojatnosti),

– blokada transakcijskih računa subjekta duže od 60 dana bez prekida ili duže od 90 dana bez prekida (< 0,98% vjerojatnosti).

Za dobivanje ocjene izvrsnosti AAA gospodarski subjekt dodatno mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. Mora poslovati najmanje 5 godina, odnosno najmanje 3 godine pod uvjetom da ima više od 200.000 EUR kapitala;

2. Ukupni godišnji prihod mora biti veći od 80.000 EUR;

3. Mora imati najmanje 20.000 EUR kapitala;

4. Udio duga u financiranju ne smije biti veći od 75%.

Gospodarski subjekti s kreditnim rejtingom AAA imaju 91% vjerojatnosti da će zadržati svoj kreditni rejting iu idućoj godini
U međunarodnom okruženju certificiranje je već ustaljena praksa, a na ovaj način poslovni subjekti dodatno jačaju svoj ugled i povjerenje u domaćem i inozemnom poslovnom okruženju. Nositelji certifikata time stječu dodatno povjerenje poslovnih partnera.

stinako certificate highest creditworthiness rating 2023 in slovenian