Certifikati postupaka zavarivanja

Za dobro izveden zavareni spoj materijala moraju biti ispunjena dva uvjeta. Prvi je znanje i iskustvo zavarivača, drugi je odgovarajuća tehnologija zavarivanja. U našoj tvrtki certificirali smo postupke zavarivanja prema normi  AD 2000 i prema normi EN ISO 15614-1.

Navedene postupke zavarivanja certificirali smo za obje skupine materijala 8.1 i 5.1. Za više detalja o izvedenoj certifikaciji postupaka zavarivanja otvorite PDF datoteke izdanih certifikata.

stinako certificate welding procedure 5-1
5.1
stinako certificate welding procedure 8-1
8.1