EN 1090

Za građevne proizvode, koji uključuju i dijelove metalnih konstrukcija, potrebno je provesti postupak ocjenjivanja sukladnosti.

Svaki proizvod koji izlazi na tržište ili se ugrađuje u objekt mora biti opremljen deklaracijom o svojstvima koja potvrđuje da proizvod zadovoljava zahtjeve navedene u tehničkim specifikacijama. To jamčimo certifikatom EN 1090.

Tvrtka STINAKO d.o.o. ima certifikat za:

EN 1090-1: Željezne i aluminijske konstrukcijke komponente

EN 1090-2:  Izvedba žejeznih i aluminijskih konstrukcija – 2. dio: Tehnički zahtjevi za izvedbu željeznih konstrukcija

stinako certificate-en-1090-conformity