Održavanje elektrana

Redovito održavanje termoelektrana i elektroenergetskih objekata važno je i za voditelje objekata i za radnike na održavanju. Neodržavan ili loše održavan objekt može uzrokovati nestanak električne energije, oštećenje, a u najgorem slučaju i uništenje opreme koja je u njega ugrađena, a što je za klijente od ključnog značaja.

Za samo održavanje termoelektrane potrebno je njezino privremeno zaustavljanje. Nakon toga slijedi zamjena ili popravak postojećih elemenata, što mora obaviti kvalificirano i iskusno osoblje. U većini slučajeva zamjena i popravak se mogu izvesti u kombinaciji sa zavarivanjem od strane odgovarajućeg zavarivača. Nakon završetka zamjenskih i sanacijskih radova, objekt se ponovno pokreće, pri čemu pažljivo pratimo ponašanje materijala. Na kraju po potrebi ide korekcija i potpuno puštanje objekta u rad.

Tijekom održavanja takvih objekata uglavnom se zamjenjuju postojeći cjevovodi i njihovi dijelovi novima. Ovisno o vrsti objekta, mogu biti od željeznog ili nehrđajućeg materijala.