Održavanje kotlovnica

Kotlovnice su prostorije u kojima centralno mjesto zauzima kotao (peć) koji osigurava dovoljno toplinske energije za zagrijavanje objekta i po potrebi osigurava toplu sanitarnu vodu. Razlikuju se prema tvari koja se koristi za loženje i veličini prostora koji zauzimaju. Najviše se koriste kotlovi na lož ulje, plin i kruta goriva. Za nesmetan i besprijekoran rad kotlovnice potrebno je redovito održavanje jer visoke temperature u kotlu uzrokuju deformacije i pukotine pojedinih materijala.

Prije zamjene pojedinih elemenata, naše odgovarajuće osposobljeno osoblje vrši tlačnu probu i pregled postojećih cjevovoda. Na temelju dobivenih podataka utvrđujemo stupanj istrošenosti i postupke zavarivanja. Slijedi demontaža postojećih i montaža zavarivanjem novih elemenata. Kod kotlovskih cjevovoda namijenjenih visokim temperaturama, žarenje se izvodi nakon zavarivanja (prema propisanoj shemi). Nakon pozitivnog RTG pregleda vršimo tlačnu probu propisanim tlakom i puštamo kotao u rad.