Crni materijal

Kod izgradnje cjevovoda od željeznih materijala izvodimo kompletnu montažu kotlovnica, spojnih cjevovoda, parovoda, toplovoda i spajanje spremnika. Svojim kvalitetnim kadrovima i aktivnostima prisutni smo i u svim drugim industrijskim pogonima.

Paleta materijala koje ugrađujemo proteže se od manje zahtjevnih do najzahtjevnijih materijala većih debljina. Oni zahtijevaju prethodno zagrijavanje i žarenje nakon zavarivanja. Uglavnom varimo TIG postupcima, odnosno kombinacijom TIG/elektro postupaka. TIG postupak općenito se koristi za tanke materijale i za materijale kod kojih je potrebna vrlo visoka kvaliteta vara. Osposobljeni smo i za poboljšanje kvalitete vara, što je posebno potrebno kod zavarivanja tlačnih posuda i materijala debljine 3-12 mm.