Savijanje lima

Obavještavamo naše cijenjene kupce da od sada nudimo usluge savijanja lima sa Trumpf TruBend 5320 strojem.

Sila potiska 3.200 kN (320 t)
Duljina savijanja 4.420 mm