Zavarivanje

U našem poduzeću, prema Vašem zahtjevu i projektu, nudimo zavarivanje i montažu metala, koji su pod nadzorom inženjera zavarivanja. Ovisno o projektu odabiremo jedan od sljedećih postupaka zavarivanja: 

  • TIG postupak zavarivanja
  • MIG postupak zavarivanja
  • MAG postupak zavarivanja
  • Postupak elektro zavarivanja
  • Kombinacija TIG/Elektro