stinako-uprava

Stinako d.o.o.

Družinsko podjetje Stinako je bilo ustanovljeno konec leta 2003. V letu 2004 smo začeli aktivno delovati na področju vzdrževanja in dvižne tehnike v tujini. Z nadaljnjim razvojem in povečanjem kvalitetnega kadra s področja varjenja, se je v prihodnjih letih razvila montaža opreme in cevovodnih sistemov na najzahtevnejših elektroenergetskih objektih, na področju farmacije, ter na področju hladilnih sistemov.

Z leti delovanja in nenehnim izpopolnjevanjem so nastale štiri glavne usmeritve delovanja:

– montaža na področju dvižne tehnike,
– montaža najzahtevnejših cevovodnih sistemov na elektroenergetskih objektih, farmaciji, ter na področju hladilnih sistemov,
– vzdrževanje elektrarn in kotlov,
– lastna proizvodnja

Omenjene storitve izvajamo pretežno v osrednji Evropi, kot tudi drugod po svetu: Islandija, Finska, Katar, Rusija…

Danes ima podjetje 85 zaposlenih in 22 vozil za prevoz oseb. Z preselitvijo podjetja v nov poslovno-proizvodni objekt, smo začeli z financiranjem zagona lastne proizvodnje. Ta je usmerjena predvsem v izdelavo tlačnih posod in kompleksnih cevovodov iz nerjavečih materialov.

Zaradi zagotavljanja višje kakovosti storitev in varnega dela, je podjetje certificirano po naslednjih standardih:

-EN ISO 9001
-AD 2000 Merkblatt HP0
-ÖNORM EN ISO 3834-2
-SCC**
-EN 1090

Prav tako smo certificirali varilne postopke za skupino materialov 5.1 ter 8.1 po standardih:

-AD 2000
-EN ISO 15614-1

Naš sistem pridobljenih standardov je integriran in daje pomembno vlogo poslovanju. Podrobneje o pridobljenih standardih si lahko ogledate v podoknu CERTIFIKATI.

MejnikiZgodovina podjetja

2003

Ustanovitev podjetja

Konec leta 2003 je Zlatko Rukelj ustanovil podjetje Stinako d.o.o.
2004

Pričetek delovanja

Podjetje je pričelo z prvimi projekti, ki jih je Zlatko Rukelj vodil na podlagi bogatih izkušenj iz preteklosti. Projekti so bili na začetku iz področja vgradnje cevovodov, v drugi polovici leta pa podjetje že prodre na trg EU, kjer začne delovati tudi na področju montažne dvižne tehnike
2012

Zgrajena proizvodna hala z pisarniškimi prostori

Poslovno poslopje se je pričelo graditi v letu 2011. V decembru 2012 je bilo popolnoma končano ter pripravljeno za selitev celotnega podjetja na novo lokacijo.
2019

Zgrajena druga proizvodna hala in zagon lastne proizvodnje

Uspešen zagon lastne proizvodnje je rezultat večjih investicij v letu 2018. Investirali smo v izdelavo dodatne proizvodne hale, stroj za laserski razrez pločevine ter stroj za upogibanje pločevine. V prvi proizvodni hali se materiali režejo ter pripravljajo za sestavo, ki je v drugi proizvodni hali.
2024

Dobava stroja za 3D tiskanje kovin

Pričetek novega poglavja proizvodnje, ki je globalno gledano usmerjena v AM (Additive Manufacturing). Na ta način želimo kot prvi v Sloveniji s strojem Trumpf TruPrint 3000 dvigniti raven kvalitete in ponudbe. Obenem pa želimo obstoječim in novim partnerjem zagotoviti brezmejne možnosti pri izdelavi produktov.

Politika podjetja

V podjetju smo opredelili in sprejeli politiko podjetja, ki združuje politiko kakovosti, politiko varnosti in zdravja pri delu ter odnosa do okolja (VZO) kot sestavni del politike vodenja podjetja v skladu:

▪ s poslanstvom zadovoljevati potrebe odjemalcev in ohranjati njihovo zaupanje s svojo kakovostjo,
▪ z vizijo napredovanja in izboljševanja to je v praksi uveljavljati inovacije in nove tehnološke postopke ter s tem povečevati kakovost izdelkov in storitev ter večati produktivnost,
▪ s strategijo nenehnega razvoja, izboljševanja izdelkov, storitev in celovitih rešitev,
▪ z osnovnim principom, da je varnost in zdravje pri delu in odnos do okolja med najvišjimi prioritetami v podjetju,
▪ z namenom, da bo podjetje dosegalo najboljše rezultate pri izdelavi izdelkov in izvedbi storitev ob optimalni uporabi osnovnih surovin ter pomožnih materialov z minimalno možno obremenitvijo okolja.
▪ z namenom, da bo podjetje dosegalo najboljše rezultate pri izdelavi izdelkov in izvedbi storitev ob preprečevanju možnih tveganj za nastanek poškodb ali zdravstvenih težav zaposlenih.

V skladu z zavezanostjo podjetja za vodenje kakovosti, varnosti in zdravju pri delu ter odnosa do okolja pri opravljanju del izvajamo naslednje aktivnosti za nenehno izboljševanje sistema vodenja:

▪ izpolnjujemo zakonodajne in druge zahteve na področju kakovosti, varnosti in zdravja pri delu ter okolja, ki so primerne za naše delovanje,
▪ zastavljamo si realne cilje kakovosti in cilje VZO za katere si prizadevamo da jih realiziramo,
▪ zagotavljamo primerne in zadovoljive vire, vključujoč usposabljanje, za doseganje trajne skladnosti z zastavljeno politiko in cilji,
▪ ocenjujemo uspešnost podjetja glede na postavljeno politiko in cilje ter iščemo možnosti izboljševanja vodenja kakovosti in VZO,
▪ vzpostavljen je proces presojanja in pregledovanja sistema vodenja z namenom določevanja priložnosti za izboljševanje sistema ter posledično večje učinkovitosti na področju kakovosti in VZO,
▪ sodelujemo z zainteresiranimi stranmi (odjemalci, dobavitelji, sosedi, zaposleni, državni in upravni organi,….) na področju vodenja kakovosti in VZO.

Zavezali smo se za uresničevanje zahtev kakovosti izdelkov in storitev,, stalno zmanjševati negativne vplive naših dejavnosti na okolje, ob racionalni rabi energentov, ravnanju z odpadki in izboljševanju delovnega okolja ter preprečevati tveganja za varnost in zdravje zaposlenih, s poudarkom na preventivnem delovanju in izboljševanju.