Vzdrževanje elektrarn

Redno vzdrževanje termo elektrarn in elektro-energetskih objektov je pomembno tako za upravljalce objektov, kot tudi za vzdrževalce. Nevzdrževan ali slabo vzdrževan objekt lahko povzroči izpad električne energije, poškodovanje ali celo v najhujšem primeru uničenje v njem vgrajene opreme, ki je ključnega pomena za odjemalce.

Za samo vzdrževanje termo-elektrarne je potrebna začasna zaustavitev le te. Sledi zamenjava, oziroma popravilo obstoječih elementov, katero mora biti vodeno s strani usposobljenega in izkušenega  kadra. Zamenjavo in popravilo lahko v večini primerov izvedemo v kombinaciji z varjenjem, ki ga izvede ustrezen varilec. Po končanih opravilih zamenjave in popravil sledi ponoven zagon objekta, pri katerem pozorno spremljamo obnašanje materialov. Na koncu po potrebi sledi korekcija in popoln zagon objekta.

Pri vzdrževanju tovrstnih objektov se v največji meri zamenjujejo obstoječi cevovodi in njihove komponente z novimi. Ti so glede na vrsto objekta lahko iz črnih ali nerjavečih materialov.