Vzdrževanje kotlovnic

Kotlovnice so prostori, kjer ima osrednje mesto kotel (peč), ki zagotavlja dovolj toplotne energije za ogrevanje objekta in po potrebi zagotavlja toplo sanitarno vodo. Razlikujejo se glede na snov, ki se uporablja za kurjenje in velikosti prostora, ki ga zasedajo. V največji meri se uporabljajo kotlovnice na kurilno olje, plin in na trda goriva.

Za nemoteno in brezhibno delovanje kotlovnice je potrebno redno vzdrževanje, saj zaradi visokih temperatur v kotlu prihaja do deformacij in razpok posameznih materialov.

 Naš ustrezno usposobljen kader pred zamenjavo posameznih elementov opravi tlačen preizkus in pregled obstoječih cevovodov. Ob dobljenih podatkih določimo stopnjo obrabe in postopke za varjenje. Sledi demontaža obstoječih in montaža z varjenjem novih elementov. Za kotlovne cevovode, namenjene visokim temperaturam opravimo po varjenju še žarenje (v skladu s predpisanim diagramom). Po pozitivnem RTG-pregledu naredimo še tlačni preizkus s predpisanim tlakom in zaženemo kotel v delovanje.