AD 2000 Merkblatt HP0

Zaradi želje po doseganju visoko kakovostnih lastnosti končnega izdelka smo certificirali varilno osebje in tehnični nadzor po standardu AD 2000 Merkblatt HP0.

Z omenjenim standardom ocenjujemo splošna načela izvedbe, proizvodnje in preizkušanje tlačnih posod. Spoznanja iz pridobljenega standarda so odločilna pri izbiri ustreznega materiala. Zaradi tega smo pri sami izvedbi del pozorni ali ima material dejansko tiste lastnosti, kot so navedene  v  njegovi deklaraciji.

stinako certificate ad-2000