Boniteta odličnosti

Kaj je bonitetna ocena odličnosti?
Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo nadpovprečno in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:

– stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0.15% verjetnost),

– izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0.93% verjetnost),

– blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0.98% verjetnost).

Za pridobitev bonitete odličnosti AAA mora gospodarski subjekt dodatno izpolnjevati še naslednje pogoje:

1. Poslovati mora vsaj 5 let oziroma vsaj 3 leta ob pogoju, da ima več kot 200.000 EUR kapitala;

2. Celotni letni prihodki morajo presegati 80.000 EUR;

3. Imeti mora vsaj 20.000 EUR kapitala;

4. Delež dolga v financiranju ne sme presegati 75%.

 

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu
V mednarodnem okolju je certificiranje že uveljavljena praksa in na ta način si poslovni subjekti dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Imetniki certifikata si tako pridobijo dodatno zaupanje poslovnih partnerjev.

stinako certificate highest creditworthiness rating 2023 in slovenian