stinako-uprava

Stinako d.o.o.

Obiteljska tvrtka Stinako osnovana je krajem 2003. godine. 2004. godine počinjemo aktivno djelovati na području održavanja i podizne tehnike u inozemstvu. Daljnjim razvojem i povećanjem kvalitetnog kadra u području zavarivanja, u narednim godinama razvija se montaža opreme i cjevovodnih sustava na najzahtjevnijim elektroenergetskim objektima, u području farmacije, te u području rashladnih sustava. 

Tijekom godina rada i stalnog usavršavanja, izdvojila su se četiri glavna smjera djelovanja:

– montaža u području podizne tehnike,
– montaža najzahtjevnijih cjevovodnih sustava u elektroenergetskim objektima, farmaciji, te u području rashladnih sustava,
– održavanje elektrana i kotlovnica,

-vlastita proizvodnja

Navedene usluge pružamo uglavnom u srednjoj Europi, kao i drugdje u svijetu: Island, Finska, Katar, Rusija…

Danas tvrtka ima 64 zaposlenika i 14 vozila za prijevoz osoba. Preseljenjem tvrtke u novi poslovno-proizvodni pogon počeli smo financirati pokretanje vlastite proizvodnje. To je uglavnom usmjereno na proizvodnju tlačnih posuda i složenih cjevovoda od nehrđajućih materijala. 

Kako bismo osigurali veću kvalitetu usluga i siguran rad, tvrtka je certificirana prema sljedećim standardima:

-EN ISO 9001

-AD 2000 Merkblatt HP0

-ÖNORM EN ISO 3834-3

-SCC**

Također smo certificirali postupke zavarivanja za grupe materijala 5.1 i 8.1 prema standardima:

-AD 2000

-EN ISO 15614-1

Naš sustav stečenih certifikata je integriran i daje važnu ulogu poslovanju. Više detalja o stečenim certifikatima možete vidjeti u kartici CERTIFIKATI.

PrekretnicePovijest poduzeća

2003

Osnivanje poduzeća

Zlatko Rukelj krajem 2003. godine osniva poduzeće Stinako d.o.o.
2004

Početak rada

Poduzeće je započelo s prvim projektima koje je Zlatko Rukelj vodio na temelju bogatog iskustva iz prošlosti. U početku su projekti bili iz područja postavljanja cjevovoda, no u drugoj polovici godine poduzeće već prodire na tržište EU, gdje počinje poslovati i na području montažne podizne tehnike
2012

Izgrađena proizvodna hala s uredskim prostorima

Izgradnja poslovne zgrade započela je 2011. godine. U prosincu 2012. godine u potpunosti je završena i spremna za preseljenje cijelog poduzeća na novu lokaciju.
2019

Izgrađena druga proizvodna hala i pokrenuta vlastita proizvodnja

Uspješan početka vlastite proizvodnje rezultat je velikih ulaganja u 2018. godini. Investirali smo u izgradnju dodatne proizvodne hale, stroj za lasersko rezanje lima i stroj za savijanje lima. U prvoj proizvodnoj hali vrši se rezanje materijala i priprema za montažu koja je u drugoj proizvodnoj hali.
2024

Kupnja stroja za 3D print metala

Početak novog poglavlja u proizvodnji, globalno orijentiranog prema AM (Additive Manufacturing). Na taj način želimo biti prvi u Sloveniji koji će sa strojem Trumpf TruPrint 3000 podići razinu kvalitete i ponude. Istovremeno postojećim i novim partnerima želimo pružiti neograničene mogućnosti u proizvodnji proizvoda.

Politika podjetja

U poduzeću smo definirali i usvojili politiku poduzeća koja objedinjuje politiku kvalitete, politiku zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te odnos prema okolišu kao sastavni dio politike upravljanja poduzećem u skladu s:

▪ s misijom zadovoljiti potrebe klijenata i održati njihovo povjerenje svojom kvalitetom,
▪ s vizijom napretka i usavršavanja, odnosno implementacije inovacija i novih tehnoloških procesa u praksu, čime se povećava kvaliteta proizvoda i usluga te povećava produktivnost,
▪ strategijom kontinuiranog razvoja, unapređenja proizvoda, usluga i cjelovitih rješenja,
▪ temeljnim načelom da su sigurnost i zdravlje na radu te odnos prema okolišu među najvećim prioritetima u poduzeću,
▪ s ciljem da tvrtka postigne najbolje rezultate u proizvodnji proizvoda i obavljanju usluga uz optimalno korištenje osnovnih sirovina i pomoćnih materijala uz što manje opterećenje okoliša.
▪ s ciljem da tvrtka postigne najbolje rezultate u proizvodnji proizvoda i pružanju usluga uz sprječavanje mogućih rizika od ozljeda ili zdravstvenih problema zaposlenika.

Sukladno opredjeljenju tvrtke za upravljanje kvalitetom, sigurnošću i zdravljem na radu te odnosom prema okolišu pri obavljanju poslova, provodimo sljedeće aktivnosti za kontinuirano unapređenje sustava upravljanja:

▪ ispunjavamo zakonske i druge zahtjeve iz područja kvalitete, sigurnosti i zdravlja na radu i okoliša koji su primjereni za naše poslovanje,
▪ postavljamo realne ciljeve kvalitete i ciljeve VZO koje nastojimo ostvariti,
▪ osiguravamo prikladne i zadovoljavajuće resurse, uključujući obuku, za postizanje trajne usklađenosti s postavljenom politikom i ciljevima,
▪ ocjenjujemo uspješnost tvrtke prema postavljenoj politici i ciljevima te tražimo mogućnosti poboljšanja upravljanja kvalitetom i VZO,
▪ uspostavljen je proces procjene i revizije sustava upravljanja s ciljem utvrđivanja mogućnosti poboljšanja sustava i posljedično veće učinkovitosti u području kvalitete te zdravlja i sigurnosti,
▪ surađujemo sa zainteresiranim stranama (kupcima, dobavljačima, susjedima, zaposlenicima, državnim i upravnim tijelima,…) na području upravljanja kvalitetom i VZO.

Predani smo ostvarivanju zahtjeva kvalitete proizvoda i usluga, stalnom smanjivanju negativnog utjecaja naših aktivnosti na okoliš, uz racionalno korištenje izvora energije, gospodarenje otpadom i poboljšanje radnog okoliša te sprječavanje rizika za sigurnost i zdravlje zaposlenika, s naglaskom na preventivno djelovanje i unapređenje.